Diabetesfonds Innovatieprijs 2010

Twee toponderzoekers, twee presentaties en een kritische jury olv Gerlach Cerfontaine. Onder leiding van Inge streden Professor dr. Reinier Schlingemann en Professor dr. Guy Rutten in het Centraal Museum in Utrecht om de Diabetesfonds Innovatieprijs 2010.  Het oogonderzoek van Reinier Schlingemann won. Met de prijs van 50.000 euro kan hij  nieuw onderzoek doen.

Invloed van patiëntenorganisaties

Wat is de invloed van de patiëntenorganisaties op de kwaliteit van zorg?  Het was het thema van een bijeenkomst op 20 april,  gefaciliteerd door farmaceut GSK en opgezet door een team belangenbehartigers met o.a. Els Borst van de NFK,  Michael Rutgers van het Astmafonds en Wim Wientjes van IDF.  Zinvolle en bezielende presentaties van artsen

Nederland moet terug in top 5

Nederland kan terugkeren in de top 5 van wereldeconomieën, maar dan moet het wel keuzes maken en investeren in kennis , innovatie en onderwijs. Deze conclusie van het Innovatieplatform ingesteld door premier Balkenende kreeg grote bijval van talloze gasten op de dag van de presentatie van het rapport op 19 april. Inge leidde de bijeenkomst

De Prins van Oranje en waterbeheer

In aanwezigheid van ZKH de Prins van Oranje presenteerde Inge op 9 april het jubileumcongres van het waterschap Zuiderzeeland in de Agora in Lelystad. Na ontvangst met een kop koffie door gastspreker Jacques Wallage en dagvoorzitter Diepman sprak de kroonprins zich uit voor een gedegen en trots waterbeheer in Nederland.  De discussie met o.a. Jacques Wallage