Overzicht | Water RSS feed voor deze categorie.

Waterschapsverkiezingsdebat Rivierenland

Het is stemmen of zwemmen, zo klonk het credo van het verkiezingsdebat van waterschap Rivierenland op 12 maart. Dat een stem op de ene of andere partij wel degelijk verschil maakte, werd duidelijk naarmate het debat onder leiding van Inge vorderde. In een sfeervolle hal van waterschap Rivierenland in Tiel werden in een heuse zandzakkenarena de degens gekruist op het gebied van o.a. veiligheid en de soms tegengestelde belangen van landbouw, huiseigenaren en natuur. Een heus verkiezingsdebat dat ook informeerde over de keuzes waar waterschappen voor staan.

null

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak vaart met beekherstel!

Ja, we zijn trots op de 900 kilometer beekherstel die is gerealiseerd, maar willen we de doelen van de Kaderrichtlijn Water halen , dan moeten we vaart maken middels ook andere inrichtingsmodellen zoals “Building with Nature”. In een bomvolle wapenzaal van het prachtige kasteel Heeswijk in Brabant waren de meningen van de gasten van Inge aan tafel eensgezind. Voort maken en de methode building with nature biedt perspectieven. Het bestuurlijk symposium was georganiseerd door o.a. de STOWA en sloot af met de ondertekening van een manifest.

null Dijkgraaf Lambert Verheijen en Inge Diepman

Wonderschone Regge meandert weer

“Wat recht is, mag weer krom zijn en wat gevangen zat, heeft weer de vrije loop gekregen”, aldus Inge bij aanvang van de feestelijke bijeenkomst in Hellendoorn “Regge, bouwen met water en natuur. 70% van de Reggeherstelprojecten is gerealiseerd. 30 % wacht nog. De Regge wordt stapsgewijs door het waterschap en alle partners tot een natuurlijk ingerichte rivier omgebogen. In de tent met uitzicht op de Regge en het botenhuis werd door gedeputeerde Hester May, directeur staatsbosbeheer Sylvo Thijssen, watergraaf Stefan Kuks en vele andere betrokkenen achterom en vooruit gekeken naar wat is bereikt en nog gerealiseerd moet worden.

De Regge is wakker gekust. Bijeenkomst Reggeherstelprojecten 2014 in Hellendoorn

Kristalbad, een uniek gebied

Het is een uniek project, een waterkundig hoogstandje.; het Kristalbad gelegen tussen Enschede en Hengelo.  Het gebied functioneert als bergingsgebied voor overtollig water, zuivert gezuiverd water na, is een ecologische verbindingszone en biedt gelegenheid tot recreëren; Een natuurlijke watermachine. 8 oktober werd het officieel geopend. De openingshandeling met het onthullen van het kunstwerk Waterlöp  werd voorafgegaan door een debat over ruimtelijke kwaliteit, klimaatadaptatie en –mitigatie en het topsectorenbeleid.

Kunstwerk “waterloop” siert het water van het Kristalbad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners van het project Kristalbad met elkaar in discussie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talkshow Puurwaterfabriek

Met een fikse draai aan een afsluiter opende ZKH de Prins van Oranje 28 september de puurwaterfabriek NieuWater in Nieuw-Amsterdam, met stoom en een lasershow als gevolg.

Voorafgaand interviewde Inge in een informatieve en vermakelijke talkshow de dijkgraaf van waterschap Velt en Vecht , de directeur van de waterleidingmaatschappij Drenthe en de directeur van de NAM over de bijzondere samenwerking die aan de fabriek ten grondslag ligt.  

De Prins van Oranje en waterbeheer

In aanwezigheid van ZKH de Prins van Oranje presenteerde Inge op 9 april het jubileumcongres van het waterschap Zuiderzeeland in de Agora in Lelystad. Na ontvangst met een kop koffie door gastspreker Jacques Wallage en dagvoorzitter Diepman sprak de kroonprins zich uit voor een gedegen en trots waterbeheer in Nederland.  De discussie met o.a. Jacques Wallage  betrof de vraag  ”hoe kan waterbeheer nu en in de toekomst vanzelfsprekend blijven en hoe communiceer je daarover met de Nederlandse burger”.

Willem Alexander, waterschap Zuiderzeeland, presentatie Inge Diepman

ZKH Prins Willem-Alexander en dijkgraaf Henk Tiesinga, Foto: www.rvefotografie.nl