Overzicht | Landbouw RSS feed voor deze categorie.

Einde Produkt-en bedrijfschappen

1 januari 2015 werd het einde ingeluid van de produkt- en bedrijfsschappen. Publiekrechtelijke bedrijfsorganen die een belangrijke rol speelden na de oorlog in de emancipatie en innovatie van verschillende sectoren in Nederland en ook voor een krachtige exportpositie hebben gezorgd in met name de akker-en tuinbouw. De SER hield op 23 september een bijeenkomst om nog een stil te staan bij de betekenis van de schappen, maar ook in kaart te brengen wat er nog moet gebeuren om het gat dat de schappen achter laten voldoende te vullen. Tijdens de bijeenkomst blijkt dat er per sector andere behoeften zijn omtrent bestuurlijke krachtdaad sectoraal breed, educatie van werknemers en geld voor bovensectoraal onderzoek. Staatssecretaris Sharon Dijksma kreeg uit handen van SER voorzitter Mariette Hamer een SERspecial over de geschiedenis en het opheffen van de bedrijfs- en produktschappen uitgereikt. De bijeenkomst stond onder leiding van Inge.

SER programma

Akkerbouw in 2030

Proef de toekomst!was de titel van het seminar dat o.l.v. Inge werd gehouden in de week van de akkerbouw in augustus 2013 in aanwezigheid van staatssecretaris Sharon Dijksma. En die toekomst smaakte goed. Enthousiaste verhalen van Anneke Ammerlaan, Henk Scheele, Rob van Hare en Jaap Vink vestigden de aandacht op de ict mogelijkheden in de akkerbouw, de duurzame aanpak van innovatieve akkerbouwers en de eetpatronen van de toekomstige burger. De middag werd gestart met sfeervolle beelden van de korte film Van paardenkracht tot satelliet.

Duurzame akkerbouw..het is nooit af

Binnen Stichting Veldleeuwerik werken agrarische ondernemers en hun afnemers samen om een duurzame voedselproductie te realiseren. A.d.h.v. een duurzaamheidsplan en indicatoren als gewasbescherming en biodiversiteit stimuleren boeren elkaar om op een duurzame manier akkerbouwer te zijn. De stichting vierde haar tienjarig bestaan met een congres in het auditorium van de Rabobank. Met (kritische) sprekers als WNF directeur Johan van der Gronden, CEO Rabobank Piet Moerland, enthousiaste Veldleeuweriken van het eerste (” duurzame landbouw..het is nooit af, het is een richting waarvoor je kiest”) en de bazen van grote afnemers als Heineken en Cosun.

In gesprek met Heineken, Cosun,LTO

 

Fokke en Sukke verzorgde het commentaar vanaf de zijlijn

Akkerbouwers moeten kiezen

Kiezen is de kunst.  Juist in deze tijd, om de toekomst in 2020 veilig te stellen. En kiezen betekent vooral dat de akkerbouwer van nu geen eenling meer kan zijn en er gekozen moet worden voor samenwerkingsverbanden binnen de keten. Op het congres van 26 januari in het auditorium van de Rabobank kwamen alle ketenpartners bij Inge aan tafel om die boodschap vanuit eigen perspectief toe te lichten.