Overzicht | Klimaat RSS feed voor deze categorie.

Waterschapsverkiezingsdebat Rivierenland

Het is stemmen of zwemmen, zo klonk het credo van het verkiezingsdebat van waterschap Rivierenland op 12 maart. Dat een stem op de ene of andere partij wel degelijk verschil maakte, werd duidelijk naarmate het debat onder leiding van Inge vorderde. In een sfeervolle hal van waterschap Rivierenland in Tiel werden in een heuse zandzakkenarena de degens gekruist op het gebied van o.a. veiligheid en de soms tegengestelde belangen van landbouw, huiseigenaren en natuur. Een heus verkiezingsdebat dat ook informeerde over de keuzes waar waterschappen voor staan.

null

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning opent biowarmtecentrale Purmerend

Met een ferme swipe opende koning Willem-Alexander op 13 maart de biowarmtecentrale in Purmerend. Het beeld dat Zijne Majesteit tevoorschijn toverde, gaf de hoeveelheid CO2 weer die de biowarmtecentrale bespaart.De Purmer, zoals de centrale heet, wordt gestookt op houtsnippers afkomstig uit bossen van Staatsbosbeheer en maakt Stadsverwarming Purmerend tot het meest duurzame warmtebedrijf van Nederland.

NOS verslag null “Majesteit, zoudt u met een ferme swipe de biowarmtecentrale willen openen?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak vaart met beekherstel!

Ja, we zijn trots op de 900 kilometer beekherstel die is gerealiseerd, maar willen we de doelen van de Kaderrichtlijn Water halen , dan moeten we vaart maken middels ook andere inrichtingsmodellen zoals “Building with Nature”. In een bomvolle wapenzaal van het prachtige kasteel Heeswijk in Brabant waren de meningen van de gasten van Inge aan tafel eensgezind. Voort maken en de methode building with nature biedt perspectieven. Het bestuurlijk symposium was georganiseerd door o.a. de STOWA en sloot af met de ondertekening van een manifest.

null Dijkgraaf Lambert Verheijen en Inge Diepman

Duurzaam Gebouwd Congres 2014

Met meer dan 900 bezoekers in het MECC in Maastricht kende het Duurzaam Gebouwd Congres haar hoogst aantal bezoekers in zijn geschiedenis. Ook het congres zelf werd een succes genoemd met bijdragen van gedeputeerde Erik Koppe, hoogleraar vastgoed Hans de Jonge, architect Thomas Rau, en voorzitter Bouwfonds Maxime Verhagen. Een vol en gevarieerd programma dat net als voorgaande jaren werd geleid door Inge.

Terugblik met presentaties, video’s en foto’s

Paneldiscussie Duurzaam Gebouwd Congres 2014 MECC

Rau architecten winnaar Gouden Kikker Award 2013

Met de inzending van het gemeentehuis Brummen won Architecten Rau de Gouden Kikker Award 2013. Thomas Rau nam de award in ontvangst tijdens het jaarlijkse Duurzaam Gebouwd  congres. Met de provincie Utrecht als partner van het Kennisplatform werd de 5de editie dit jaar  gehouden in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Thema was  Duurzaam Flexibel en Comfort. Onder de sprekers en panelleden onder andere Rijksbouwmeester Frits van Dongen en Ralph de Vries, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Inge trad op als dagvoorzitter en leidde een workshop over flexibel bouwen.

 

 

Akkerbouw in 2030

Proef de toekomst!was de titel van het seminar dat o.l.v. Inge werd gehouden in de week van de akkerbouw in augustus 2013 in aanwezigheid van staatssecretaris Sharon Dijksma. En die toekomst smaakte goed. Enthousiaste verhalen van Anneke Ammerlaan, Henk Scheele, Rob van Hare en Jaap Vink vestigden de aandacht op de ict mogelijkheden in de akkerbouw, de duurzame aanpak van innovatieve akkerbouwers en de eetpatronen van de toekomstige burger. De middag werd gestart met sfeervolle beelden van de korte film Van paardenkracht tot satelliet.

Toekomstvisie van chemische industrie VNCI

Een gigantische iPad, opgesteld onder het orgel van de Nieuwe Kerk in Den Haag toonde tijdens de jaarvergadering van de VNCI de cartoons van Suus van den Akker. Op ludieke wijze verbeeldde zij de bijdragen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Thema dit jaar: ”Chemie in Nederland; toegangspoort van Europa”. Chemie is aangewezen als één van de topssectoren van Nederland, maar of dat de innovatie ten goede komt, werd in twijfel getrokken door keynotespeaker econoom Sweder van Wijnbergen. Gesproken werd over de toekomstvisie 2030-2050, te lezen op www.heeftdechemietoekomst.nl. Ook werd de Responsible Care prijs uitgereikt, die dit jaar twee winnaars kent: Teijin Aramid en AkzoNobel. De jaarvergadering werd evenals vorig jaar geleid door Inge.

 

Kansen voor duurzaam ondernemen in het noorden

paneldiscussie met 9 man en 1 vrouw (Inge) over duurzaam ondernemen

9 deelnemers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bogen zich over de de vraag hoe je groen ondernemen in het noorden van ons land kunt stimuleren. Douwe Faber, directeur van Ekwadraat,die op verzoek van Inge op een kruk klom om zijn gifgroene schoenen te laten zien aan de zaal wist het wel :”Subsidies ? Nee, maar we zitten met een prehistorische wetgeving. Die moet eerst veranderen, dan pas kan je subsidies afschaffen. Bovendien, als er dan zoveel goede ideeën zijn, haal het budget dan naar voren en pak de voorsprong nu!”. Lees hier een verslag van de discussie. Het evenement Groen 2012 werd gehouden in het WTC Leeuwarden op 23 februari.

DSM beste MVO-jaarverslag

In aanwezigheid van Z.K.H.Prins Carlos de Bourbon de Parme en staatssecretaris Henk Bleker werd op 21 november  de Kristalprijs 2011 uitgereikt aan DSM. De Kristalprijs is de kroon op de Transparantiebenchmark. Ook Bavaria en MKB-er Mondial Movers vielen in de prijzen. Inge leidde de bijeenkomst die werd gehouden in Nieuwspoort in Den Haag.

 

 

 

Van links naar rechts: dhr. Wientjes (DSM), Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme (Jury), dhr. Stuij (Mondial Movers), mevr. de Vries (Jury), dhr. Junggeburth (Bavaria) en dhr. Paape (Jury).

Wetlands en Flevoland

Het Flevolandschap vierde in 2011 het 25-jarig bestaan en sloot dit jubileumjaar af met een symposium voor genodigden. Inge, als oud-presentator van Omroep Flevoland presenteerde een programma over wetlands en de vraag wie er voor deze grensoverschrijdende natuur moet zorgen. Lokatie: Agora in Lelystad. Datum: 11 november 2011. Videoverslag

Aandacht voor wetlands bij 25 jaar Flevolandschap

Afvallen met staatssecretaris Joop Atsma

Afvallen…: De laatste kilo’s gaan het moeilijkst. Niet alleen als het lichamelijk vet betreft. Op de afvalconferentie 2011 gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch interviewde Inge staatssecretaris Joop Atsma over zijn streven om nog meer afval te recyclen. Van 80 naar 83 % in 2015. Ook andere spelers in de afvalmarkt discussieerden over de vraag hoe afval zoveel mogelijk als secundaire grondstof kan worden ingezameld en hergebruikt. Inge was evenals in 2009 dagvoorzitter. Om te illustreren dat ook in huize Diepman ondanks de eerdere scepsis de kunststoffeninzamelingsactie was aangeslagen, betrad zij met een volle zak plastic huishoudafval het podium.

Gerecycled als dagvoorzitter (2009 - 2011)

 

Joop Atsma, Diederik Gijsbers COO Van Gansewinkel, Rick van Baaren hoogleraar gedragsbeïnvloeding

 

Chemische industrie en de green race

300 bezoekers, een discussie met stakeholders van de chemische industrie over wetenschappelijke ontwikkelingen, een lezing van Björn Stigson over de green race naar een biobased economy, de uitreiking van de Responsible Care prijs en een heuse catwalk met chemie-kleding maakten de jaarvergadering van de VNCI, de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie in de Nieuwe Kerk in Den Haag tot een succes. De bijeenkomst werd geleid door Inge.

Chemische industrie mag green race niet missen

Björn Stigson (president World Business Council for Sustainable Development) over de green race naar een biobased economy

 

Fotoreportage, verslag van de jaarvergadering

Expert-meeting Klimaatverandering

Klimaatverandering biedt ook kansen. Welke? Dat is te lezen in het boekje “Over het klimaat gesproken” van ingenieursbureau DHV. Het is een verslag van een rondetafelgesprek onder leiding van Inge dat in juni dit jaar werd gehouden. De eerste exemplaren zijn in aanwezigheid van ZKH de Prins van Oranje deze maand uitgereikt op de internationale klimaatconferentie voor Deltasteden. Inge leidde eerder al gesprekken over veiligheid en energie.


Deelnemers aan het gesprek waren:

  • Pier Vellinga, hoogleraar Klimaatverandering (WUR)
  • Wim Kuijken, Deltacommissaris
  • Henriëtte Bersee, VROM-vertegenwoordiger NLse ambassade in Washington
  • Yttje Feddes, Rijksadviseur voor het Landschap
  • Willem Ligtvoet, Programmaleider Water, Klimaat en Ruimte bij het Planbureau voor de Leefomgeving
  • Ingrid ter Woorst, Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland
  • Piet Besselink, lid van de Raad van Bestuur van DHV
  • Job van den Berg, leading professional Governance & Sustainability bij DHV

foto: Marina Goudsblom

De Prins van Oranje en waterbeheer

In aanwezigheid van ZKH de Prins van Oranje presenteerde Inge op 9 april het jubileumcongres van het waterschap Zuiderzeeland in de Agora in Lelystad. Na ontvangst met een kop koffie door gastspreker Jacques Wallage en dagvoorzitter Diepman sprak de kroonprins zich uit voor een gedegen en trots waterbeheer in Nederland.  De discussie met o.a. Jacques Wallage  betrof de vraag  ”hoe kan waterbeheer nu en in de toekomst vanzelfsprekend blijven en hoe communiceer je daarover met de Nederlandse burger”.

Willem Alexander, waterschap Zuiderzeeland, presentatie Inge Diepman

ZKH Prins Willem-Alexander en dijkgraaf Henk Tiesinga, Foto: www.rvefotografie.nl