Overzicht | Ethiek RSS feed voor deze categorie.

De nieuwe maestro op AWVN jaarcongres

In het prachtige decor van de grote zaal van het muziekgebouw aan ‘t IJ werd maandag 5 november het jaarcongres van werkgeversorganisatie AWVN gehouden. Het thema was de rol van de ondernemingen in het maatschappelijk veld. Waarde toevoegen aan de maatschappij.  Hoe doe je dat in het huidige economische en politieke spanningsveld?  Wat voor leider moet je zijn?  De invulling van de  p van people staat ivm de p van planet nog in zijn kinderschoenen, dus het werd gewaardeerd dat de AWVN dit thema hoog op de agenda zet. Met bijdragen van DSM lid van de Raad van Bestuur Dimitri de Vreeze, EY corporate responsibility deskundige Jan-Peter Balkenende, Azie-deskundige Jonathan Holslag en algemeen directeur van de AWVN Harrie van de Kraats.  Met een bijdrage van luchtdirigent Richard van Roessel en harpiste Ana Ester Santos.

Op de website van de AWVN zijn interviews te zien met 8 bevlogen leiders over ondernemen tussen markt en mensen.

En voorbeelden van ondernemingen die door maatschappijgerichte activiteiten een bijdrage leveren aan de verbetering van onze samenleving

Ziekte overstijgend onderzoek bij chronische ziekten

Een snellere en betere aanpak van onderzoek naar chronisch ziekten is mogelijk en kan leiden tot een betere behandeling en genezing van patiënten en zal bovendien een besparing opleveren voor het zorgbudget. Hoe? Door gezamenlijk ziekte-overstijgend onderzoek te doen. Dat was de opinie van de partijen die meededen aan het debat op 20 november in de Balie in Amsterdam, georganiseerd door de jubilerende Nederlandse Vereniging voor Immunologie. Voor de vereniging was de avond de start van omslag in de aanpak van chronische ziekten.

 Verslag debatavond


Waarom investeren in de Triodosbank?

Maakt Triodosbank de juiste afweging tussen haar missie en het financiële resultaat? Wat is de voornaamste reden dat klanten van Triodosbank investeren in deze bank? In een geanimeerde discussie spraken certificaathouders met elkaar en met de  nieuwe voorzitter van de SAAT, Josephine de Zwaan en de CEO van de bank Peter Blom aan het einde van de vergadering van certificaathouders. De jaarlijkse vergadering werd gehouden in Zeist op 17  mei 2013.

De opname van de vergadering is te zien op de website van de bank.

Waarom bent u klant bij de Triodosbank?

Interview palliatieve zorg

Een bijzonder waardevol gesprek werd het. Tussen SEH arts en kankerpatiënte Hanneke Robers en verpleegkundig specialist palliatieve zorg Josien Schoo. Over het moment dat palliatieve zorg ingezet moet worden, over de intensiteit van de relatie tussen hen en de afstand die er ook moet zijn. Over de waarde van een begeleider  omdat je je als kankerpatiënt niet verantwoordelijk voelt voor haar emoties i.t.t. voor de emoties van man, ouders , vrienden en kinderen.  Over de beslissing of  behandelingen nog zinvol zijn. De opname van het interview werd getoond op het congres Palliatieve zorg van het ziekenhuis Rijnstate en het IKNL en werd met een 10 gewaardeerd. Hanneke Robers werd ook gevolgd door het EO programma De Vijfde Dag.  Zij overleed een week na de laatste opname voor dit programma. Als interviewer bewaar ik bijzondere herinneringen aan de opname in huize Robers. Het was een korte ontmoeting die een onuitwisbare indruk na heeft nagelaten.

 

Middagprogramma Congres Palliatieve Zorg

 

Fiscaal reputatiemanagement

De vierde bijeenkomst  van Tax Matters! Women and Taxes ging dit jaar over fiscaal reputatiemanagement en werd gehouden op het ministerie van Financiën in Den Haag.  Het netwerk Tax Matters! Women and Taxes, geïniteerd door Ernst&Young  is een interactieve working community voor ervaren vrouwelijke fiscalisten.   In een levendige discussie o.l.v. Inge werd gesproken over de wijze waarop de taxwereld zich moet opstellen in een samenleving waarin transparantie steeds belangrijker wordt geacht.

Goed gebruik van geneesmiddelen

Geneesmiddelen genezen niet altijd, al suggereert de naam dat wel. Medicijnen komen niet altijd bij de juiste patiënt terecht of worden door de patiënt niet correct ingenomen. Patiëntgegevens worden te weinig uitgewisseld voor een optimale toepassing of er wordt aan grote groepen patiënten voorgeschreven zonder evident bewijs van de werking van het medicijn bij alle patiënten binnen de groep. Het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen beoogt winst te boeken bij een goede inzet van medicijnen. Alle betrokken partijen waren aanwezig op het congres, dat ZonMw op 31 januari hield in de Fabrique in Utrecht. Farmaceut, zorgverzekeraar, patiëntenvertegenwoordiger, zij namen allen plaats in de wacht- en spreekkamer van Inge om hun visie te geven. Keynotespeaker gezondheidseconoom Bengt Jönsson benadrukte de waarde van real life data bij onderzoek naar juiste interventies en een groot succes werd het kort geding met als inzet de (financiële)  deelname van de private sector aan wetenschappelijk onderzoek.

Aanklacht: Zorgverzekeraars en farmacie; investeer meer in wetenschappelijk onderzoek naar goed gebruik van geneesmiddelen. Rechter doet uitspraak.

Veiligheid in ziekenhuizen

Wat is de winst geweest van 5 jaar systematisch werken aan veiligheid in ziekenhuizen? In een volle zaal in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam werden de ervaringen uitgewisseld over het groots opgezette VMS veiligheidsprogramma.Een slotcongres; het bureau sluit, de website blijft bestaan en het is aan het veld om het ingeslagen pad verder af te lopen. Tal van nationale en internationale gasten spraken over het thema veiligheid vanuit eigen invalshoek, zoals ook de als arts opgeleide kosmonaut Andre Kuipers.

foto’s congres Verslag in tweet en quote Mijn patiëntengids

 

Vrouwen van een eiland

Mylou Frencken , Paulien Cornelisse, Dominique Engers, Roos Wouters, Monique van’t Hek en vele andere vrouwen van het vasteland namen de boot op 2 of 3 november naar Texel om de te nemen aan het jaarlijks terugkerende evenement: Vrouwen van een eiland. Een netwerk event voor de vrouwen van Texel en de overkant.  Inge was gevraagd een discussie te leiden over o.a. het nieuwe werken en de  kansen voor vrouwen en jonge gezinnen op het eiland. Een zinvolle, en bovenal gastvrij weekend voor Inge (en gezin).

De vrouwen van eiland Texel

Wijkverpleegkundige loont!

Eigenlijk weet iedereen het wel: De wijkverpleegkundige loont! De vraag is meer: Wat nu? In een door BMC en ZonMW georganiseerd nullkwam die vraag uitgebreid aan bod. Vertegenwoordigers van de NZa schreven driftig mee voor het advies dat aan (demissionair) minister Schippers moet worden uitgebracht over de invulling en financiering van de wijkverpleegkundige.

Meer informatie over de presentaties Meer informatie over het ZonMW programma Zichtbare Schakel

DSM beste MVO-jaarverslag

In aanwezigheid van Z.K.H.Prins Carlos de Bourbon de Parme en staatssecretaris Henk Bleker werd op 21 november  de Kristalprijs 2011 uitgereikt aan DSM. De Kristalprijs is de kroon op de Transparantiebenchmark. Ook Bavaria en MKB-er Mondial Movers vielen in de prijzen. Inge leidde de bijeenkomst die werd gehouden in Nieuwspoort in Den Haag.

 

 

 

Van links naar rechts: dhr. Wientjes (DSM), Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme (Jury), dhr. Stuij (Mondial Movers), mevr. de Vries (Jury), dhr. Junggeburth (Bavaria) en dhr. Paape (Jury).

From God to Guide

Wat is de rol van patiëntenorganisaties als de individuele patiënt steeds meer zijn eigen weg gaat en hoe kan een organisatie de patiënt helpen om meer stem te krijgen in zijn eigen behandelingstraject? Dat waren de centrale vragen op een door Inge geleid symposium voor patiëntenorganisaties, georganiseerd door GSK in Zeist Onder de sprekers en discussianten ook neuroloog Bas Bloem , die samen met Stefanie van Vliet, voorzitter van de Parkinsonvereniging uiteen zetten hoe zij de handen ineen hebben geslagen om de zorg voor Parkinsonpatiënten te verbeteren. Bas Bloem gaf in een zijn talk op de TEDMaastricht op prachtige wijze weer wat volgens hem de rol van de arts moet zijn.

Leven van pil naar pil

In een inleidend filmpje sprak een oudere man over de “vracht” aan pillen die wekelijks bij hem werd “afgeleverd”. Het was de start van een informatief debat over polyfarmacie bij ouderen. Over het zelfbeschikkingsrecht van ouderen in verpleeghuizen en anderszijds over de mogelijkheid om onsterfelijk te worden door nieuwe technologieën te ontwikkelen. Kortom een debat over alle dilemma’s rond het steeds ouder worden van de mens. Het was de vierde avond in de reeks Van wieg tot graf, gehouden in de Rode Hoed in Amsterdam op 12 april.

lees verslag

Beloning en straf in de gezondheidszorg

Moet je meer betalen voor je gezondheidszorg als je ongezond hebt geleefd? Werken prikkels om gezond gedrag te stimuleren of is het onrechtvaardig om een systeem van straffen en belonen in te voeren in de gezondheidszorg?  In het derde debat in de reeks Van wieg tot graf werd er fel gediscussieerd door een panel van ervarings- en andere deskundigen. Het debat dat evenals de andere discussies werd geleid door Inge, vond plaats in een volle zaal van de Rode Hoed op 15 maart.

lees verslag

Kind als proefkonijn?

Wanneer een kind een medicijn krijgt is dat gewoonlijk gebaseerd op de praktijkervaring van de arts; niet op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Dat kan riskant zijn. Meer wetenschappelijk onderzoek is wenselijk, maar dat is juridisch niet mogelijk om het kind te beschermen. Hoe moeten we daar in Nederland mee omgaan? In het tweede debat in de serie Van wieg tot graf over dilemma’s rond ethiek en gezondheid  leidde Inge een debat over nieuwe dilemma’s rond medicijonderzoek bij kinderen in de Rode Hoed in Amsterdam tussen diverse ervarings- en andere deskundigen.

lees verslag

Baby in beeld

Op de eerste debatavond in de reeks Van wieg tot graf werd ingegaan op de hedendaagse morele dilemma’s rond de zwangerschap. Wat doe je als de echo rond de twintigste week lijkt uit te wijzen dat het kindje niet gezond is? Wat voor begeleiding mag je verwachten van zorgverleners? Met een panel van deskundigen en de zaal werden deze ethische vragen besproken. Debatleider: Inge

lees verslag

Van wieg tot graf

In elke fase van het leven kom je voor medisch ethische keuzes te staan. Van erfelijkheidsonderzoek, medicijngebruik bij kinderen tot waardig sterven. De Rode Hoed in Amsterdam organiseert  6 debatten met deskundigen uit de wetenschap, de politiek en de gezondheidszorg over deze dilemma’s die iedereen aangaan. De debatten worden door Inge geleid.

Inge interviewt advocatenbroers Anker

Anderhalf uur duurde het interview dat Inge Voor Frysk Talent on Tour had met de gebroeders Anker en het verveelde geen moment. Het ontlokte Hans Anker, die nomalitair een hekel heeft aan media-optredens de opmerking “dit had van mij nog wel een uurtje door mogen gaan”. De jeugd, de band met Friesland, de borrel, het  perzisch kleedje, de passie voor maar ook de impact die het uitoefenen van het vak op de broers heeft, kwamen aan bod. Maar ook actuele thema’s als de minimumstraffen, pro-deo vergoedingen, de kwaliteit van het Nederlands strafrecht, de zaak Wilders en de invloed van de media passeerden de revue.