Overzicht | Divers RSS feed voor deze categorie.

Einde Produkt-en bedrijfschappen

1 januari 2015 werd het einde ingeluid van de produkt- en bedrijfsschappen. Publiekrechtelijke bedrijfsorganen die een belangrijke rol speelden na de oorlog in de emancipatie en innovatie van verschillende sectoren in Nederland en ook voor een krachtige exportpositie hebben gezorgd in met name de akker-en tuinbouw. De SER hield op 23 september een bijeenkomst om nog een stil te staan bij de betekenis van de schappen, maar ook in kaart te brengen wat er nog moet gebeuren om het gat dat de schappen achter laten voldoende te vullen. Tijdens de bijeenkomst blijkt dat er per sector andere behoeften zijn omtrent bestuurlijke krachtdaad sectoraal breed, educatie van werknemers en geld voor bovensectoraal onderzoek. Staatssecretaris Sharon Dijksma kreeg uit handen van SER voorzitter Mariette Hamer een SERspecial over de geschiedenis en het opheffen van de bedrijfs- en produktschappen uitgereikt. De bijeenkomst stond onder leiding van Inge.

SER programma

Mediationfederatie uit de startblokken

De ruim 500 bezoekers van het Mediationcongres 2013  wezen rechter Anne Martien van der Does aan als de winnaar van de MediationAward 2013. De uitreiking van de award werd vooraf gegaan door onder andere de presentatie van de nieuwe Mediationfederatie, sprekers als de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer en burgemeester van Utrecht Aleid Wolfsen en vele deelsessies. De dag in Mediaplaza in Utrecht werd geleid door Inge.

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer Foto Gert-Jan Schinkel

Gastcolumn Nefarma& — vaag is verdacht

 Voor het  mei nummer van blad Nefarma&, een maandelijkse uitgave van de vereniging innovatie geneesmiddelen, schreef Inge een gastcolumn over de informatie overdracht van farmaceuten. Wie zich op de vlakte houdt, is verdacht…

” Wie heeft er niet moeten lachen om Mrs. Bucket, the lady of the house, inde serie Schone Schijn?. Door haar naam uit te spreken als Bouquet probeerde ze zich chiquer voor te doen dan ze was. Ze was ervan overtuigd dat ze door het gebruik van dure, moeilijke woorden vanzelf serieus zou worden genomen. Werkt dat zo?………”

Lees de gehele column

Jeugd in onderzoek

Hoe kan onderzoek recht doen aan de rol en de positie van ouders, opvoeders en jongeren? Kan wetenschappelijk onderzoek een rol spelen in de omslag die het jeugdstelsel de komende jaren moet gaan maken? Daarover werd gediscussieerd tijdens het congres” door de ogen van ouders en kind; jeugd in onderzoek 2013.  Forumleden: Klaas Mulder (docent Wijkgericht Werken/ Instituut voor Social Work – Hogeschool Utrecht, en zelfstandig adviseur bij Kijk op Kansen), Marianne van de Laar (directeur Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg), Paul Kocken (senior onderzoeker bij TNO en LUMC, en coördinator Academische werkplaats jeugd Noordelijk Zuid-Holland) en Pauline Naber (lector Leefwerelden van Jeugd/ Hogeschool Inholland).

Videoregistratie discussie en lezingen

Fiscaal reputatiemanagement

De vierde bijeenkomst  van Tax Matters! Women and Taxes ging dit jaar over fiscaal reputatiemanagement en werd gehouden op het ministerie van Financiën in Den Haag.  Het netwerk Tax Matters! Women and Taxes, geïniteerd door Ernst&Young  is een interactieve working community voor ervaren vrouwelijke fiscalisten.   In een levendige discussie o.l.v. Inge werd gesproken over de wijze waarop de taxwereld zich moet opstellen in een samenleving waarin transparantie steeds belangrijker wordt geacht.

Aanpak van agressie en geweld bij publieke taken

Vertegenwoordigers uit sectoren onderwijs, politie, zorg, openbaar vervoer, gemeente en provincie kwamen 15 maart bijeen op het seminar Preventie- de eerste stap naar een Veilige Publieke taak.

Hoe ga je als ambulance-medewerker, balie-beambte, politieagent of brandweerman om met agressieve burgers? Maar vooral: hoe voorkom je het?  Aandacht voor de inrichting van een omgeving en  je eigen gedrag blijken van groot belang te zijn.

De bijeenkomst gold ook als eerste publieke bijeenkomst van het nieuwe Expertisecentrum Veilige Publieke Taak.

Iedereen een podium!

In het knusse theater De Lieve Vrouw in Amersfoort werd op kunstzinnige en informatieve wijze een oproep gedaan om kunstbeoefening voor iedereen toegankelijk te houden.  Ook , beter gezegd juíst ook voor mensen in een sociaal isolement, met een lichamelijke beperking of een bijstandsuitkering. In de publicatie “KNSTKRCHT Iedereen een podium” dat werd gepresenteerd tal van voorbeelden van projecten. Astrid Seriese trad op met de Kleurrijke Mama’s en Roofless, de band van (ex)thuislozen speelden de zaal plat. Ook werden de diverse mogelijkheden van financiële bronnen besproken.De conferentie werd georganiseerd door Kunstfactor.

Publicatie KNSTKRCHT met Roofless op de achtergrond

Kansen voor duurzaam ondernemen in het noorden

paneldiscussie met 9 man en 1 vrouw (Inge) over duurzaam ondernemen

9 deelnemers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bogen zich over de de vraag hoe je groen ondernemen in het noorden van ons land kunt stimuleren. Douwe Faber, directeur van Ekwadraat,die op verzoek van Inge op een kruk klom om zijn gifgroene schoenen te laten zien aan de zaal wist het wel :”Subsidies ? Nee, maar we zitten met een prehistorische wetgeving. Die moet eerst veranderen, dan pas kan je subsidies afschaffen. Bovendien, als er dan zoveel goede ideeën zijn, haal het budget dan naar voren en pak de voorsprong nu!”. Lees hier een verslag van de discussie. Het evenement Groen 2012 werd gehouden in het WTC Leeuwarden op 23 februari.

Werkkostenregeling en belastingplan 2012

In de Jaarbeurs in Utrecht werd het jaarlijkse salarisadministratie-congres van Kluwer gehouden. Steven van Eijck, Frank Werger, Marjol Nikkels, Peter Hoogstraten en Dik van Leeuwerden bespraken actualiteiten zoals de regeldruk in Nederland, loonheffingen en het Belastingplan 2011, sociale zekerheid, de werkkostenregeling en tot slot de nodige praktische tips voor 2012. Voor de derde achtereenvolgende maal onder de bezielende leiding van Inge. meer info

DSM beste MVO-jaarverslag

In aanwezigheid van Z.K.H.Prins Carlos de Bourbon de Parme en staatssecretaris Henk Bleker werd op 21 november  de Kristalprijs 2011 uitgereikt aan DSM. De Kristalprijs is de kroon op de Transparantiebenchmark. Ook Bavaria en MKB-er Mondial Movers vielen in de prijzen. Inge leidde de bijeenkomst die werd gehouden in Nieuwspoort in Den Haag.

 

 

 

Van links naar rechts: dhr. Wientjes (DSM), Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme (Jury), dhr. Stuij (Mondial Movers), mevr. de Vries (Jury), dhr. Junggeburth (Bavaria) en dhr. Paape (Jury).

Wetlands en Flevoland

Het Flevolandschap vierde in 2011 het 25-jarig bestaan en sloot dit jubileumjaar af met een symposium voor genodigden. Inge, als oud-presentator van Omroep Flevoland presenteerde een programma over wetlands en de vraag wie er voor deze grensoverschrijdende natuur moet zorgen. Lokatie: Agora in Lelystad. Datum: 11 november 2011. Videoverslag

Aandacht voor wetlands bij 25 jaar Flevolandschap

Interview nieuwe general manager MSD

Voor de meeste werkenemers van MSD was hij nog een grote onbekende. Na het interview door Inge op een interne managementmeeting wisten managers van het farmaceutische bedrijf de nieuwe general manager nederland Guus van der Vat beter te typeren. In plaats van een speech werd het interview ingezet als middel om duidelijk te maken wie de nieuwe baas is en wat hij met het bedrijf wil.

Inge interviewt advocatenbroers Anker

Anderhalf uur duurde het interview dat Inge Voor Frysk Talent on Tour had met de gebroeders Anker en het verveelde geen moment. Het ontlokte Hans Anker, die nomalitair een hekel heeft aan media-optredens de opmerking “dit had van mij nog wel een uurtje door mogen gaan”. De jeugd, de band met Friesland, de borrel, het  perzisch kleedje, de passie voor maar ook de impact die het uitoefenen van het vak op de broers heeft, kwamen aan bod. Maar ook actuele thema’s als de minimumstraffen, pro-deo vergoedingen, de kwaliteit van het Nederlands strafrecht, de zaak Wilders en de invloed van de media passeerden de revue.

Te gast bij Omroep Gelderland

Prima promotie voor Zutphen. Zo omschreef de Zutphense Koerier het optreden van Inge en haar tafelgenoot Zutphen-kenner Paul Ploegman in het programma Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland. Een goedlachse presentator, bierpatatjes en een door Inge (unicum!) gebrouwen cocktail waren uitstekende ingrediënten voor een luchtig gesprek op de Houtmarkt van Zutphen op 11 augustus 2010.

Gastrol in tv-serie Bloedverwanten

Inge Diepman, Derek de Lint, Bloedverwanten

Met Derek de Lint op set Bloedverwanten

Inge was op 20 mei te zien als tv- presentator in de laatste aflevering van de dramaserie Bloedverwanten van de AVRO.

Een serie rondom een tuindersfamilie met Derek de Lint in de hoofdrol.

De scene werd opgenomen in de studio van RTV-Noord Holland

Nationaal Kwaliteitscongres

Hoe borg je de kwaliteit van je organisatie in de tijden van recessie? Op welke nieuwe trends moet je als kwaliteitsmanager inspelen? Van A3 tot ISO14001, van het Nieuwe Werken tot Passie ipv Regeltrouw. Het werd in alle toonaarden besproken op het 14e Nationale Kwaliteitscongres van Kluwer en Sigma op 20 mei in Burgers Zoo. Inge bouwde bruggen tussen de diverse sprekers.

Erica Terpstra fietst de wereld rond

Erica Terpstra, Michael Boogerd,  fietsen voor diabetes

Inge met Erica Terpstra en Michael Boogerd

Luid bellend kwamen ze het Beatrix Theater binnen gereden : de promotors van de actie om 400.000 kilometer te fietsen:  Erica Terpstra,  Michael Boogerd en Diabetes Vereniging directeur Maarten Ploeg.  10 x de wereld rond fietsen  is de opzet. Boogerd en Terpstra tekenden op een speciale website voor de eerste kilometers.

Interview Job Cohen in Margriet

Veilig achterop de fiets bij vader : de burgervader van Amsterdam. Inge had het genoegen, nadat zij Job Cohen op zijn werkkamer in het gemeentehuis had geïnterviewd. Het interview staat in een speciale uitgave van de Margriet waar de burgemeester voor deze ene keer hoofdredacteur van was. Cohen sprak voor het zelfde nummer het prinselijk paar.

Job Cohen, fiets, Margriet, Inge Diepman

Achterop de fiets bij burgervader Job Cohen