Overzicht | Discussieleider RSS feed voor deze categorie.

Nationale Hepatitis Dag 2015

De Beurs van Berlage was op 1 oktober het toneel voor de Nationale Hepatitis Dag.  De tweede editie vormde ook dit jaar een platform voor een ieder die zich bezig houdt in het zorgtraject rond patiënten met virale hepatitis. Goed nieuws dit jaar, want alle  nieuwe behandelopties zijn vanaf 1 november beschikbaar voor alle patiënten. Daarmee is het nog belangrijker geworden om alle patiënten met hepatitis C ook op te sporen. Tijdens de hepatitis dag in 2014 werd besloten een Nationaal hepatitis Plan te ontwikkelen. Een initiatiefgroep vanuit de RIVM ging er mee aan de slag en presenteerde op 1 oktober een concept, dat met veel enthousiasme werd ontvangen. Hopelijk kan editie 2016 melden dat delen van dat plan de praktijk heeft bereikt.Inge leidde het plenaire programma, de workshop over kosteneffectiviteit en de discussie over de rol van de huisarts. Ook interviewde zei patiënt Elfriede, die na jaren hel nu met de nieuwe medicijnen haar leven weer terug had.

null

Waterschapsverkiezingsdebat Rivierenland

Het is stemmen of zwemmen, zo klonk het credo van het verkiezingsdebat van waterschap Rivierenland op 12 maart. Dat een stem op de ene of andere partij wel degelijk verschil maakte, werd duidelijk naarmate het debat onder leiding van Inge vorderde. In een sfeervolle hal van waterschap Rivierenland in Tiel werden in een heuse zandzakkenarena de degens gekruist op het gebied van o.a. veiligheid en de soms tegengestelde belangen van landbouw, huiseigenaren en natuur. Een heus verkiezingsdebat dat ook informeerde over de keuzes waar waterschappen voor staan.

null

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak vaart met beekherstel!

Ja, we zijn trots op de 900 kilometer beekherstel die is gerealiseerd, maar willen we de doelen van de Kaderrichtlijn Water halen , dan moeten we vaart maken middels ook andere inrichtingsmodellen zoals “Building with Nature”. In een bomvolle wapenzaal van het prachtige kasteel Heeswijk in Brabant waren de meningen van de gasten van Inge aan tafel eensgezind. Voort maken en de methode building with nature biedt perspectieven. Het bestuurlijk symposium was georganiseerd door o.a. de STOWA en sloot af met de ondertekening van een manifest.

null Dijkgraaf Lambert Verheijen en Inge Diepman

Duurzaam Gebouwd Congres 2014

Met meer dan 900 bezoekers in het MECC in Maastricht kende het Duurzaam Gebouwd Congres haar hoogst aantal bezoekers in zijn geschiedenis. Ook het congres zelf werd een succes genoemd met bijdragen van gedeputeerde Erik Koppe, hoogleraar vastgoed Hans de Jonge, architect Thomas Rau, en voorzitter Bouwfonds Maxime Verhagen. Een vol en gevarieerd programma dat net als voorgaande jaren werd geleid door Inge.

Terugblik met presentaties, video’s en foto’s

Paneldiscussie Duurzaam Gebouwd Congres 2014 MECC

Achmea in gesprek met apothekers

Het farmacie symposium 2014 dat werd geleid door Inge, georganiseerd door Achmea en op 5 november gehouden in het congrescentrum van de zorgverzekeraar in Zeist stond dit jaar in teken van de uitdagingen van de komende jaren. In een vrij relaxte sfeer ( dit jaar geen contractonderhandelingen) spraken o.a. apothekers en zorginkopers over de apotheek van de toekomst, dure medicijnen en prestatie-inkoop. De dag werd afgesloten met een oproep van zorgondernemer Loek Winter om innovatief en klantgericht te denken. Anders is je toekomst  als apotheker niet veilig.

 

Ziekte overstijgend onderzoek bij chronische ziekten

Een snellere en betere aanpak van onderzoek naar chronisch ziekten is mogelijk en kan leiden tot een betere behandeling en genezing van patiënten en zal bovendien een besparing opleveren voor het zorgbudget. Hoe? Door gezamenlijk ziekte-overstijgend onderzoek te doen. Dat was de opinie van de partijen die meededen aan het debat op 20 november in de Balie in Amsterdam, georganiseerd door de jubilerende Nederlandse Vereniging voor Immunologie. Voor de vereniging was de avond de start van omslag in de aanpak van chronische ziekten.

 Verslag debatavond


Kwaliteitsinstituut mondzorg

Vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen, beroepsorganisaties en opleidingen binnen de mondzorg kwamen maandag 10 februari bij elkaar om o.l.v. Inge te discussiëren over richtlijnen in de mondzorg. Tijdens de bijeenkomst in de sfeervolle ambiance van villa Jongerius in Utrecht werd het advies aangeboden dat door een kwartiermakersgroep olv Peter Holland  is opgesteld over de instelling van het kwaliteitsinstituut KiMo.

Vertegenwoordigers uit de mondzorg in villa Jongerius na het aanbieden van het advies KiMo

Dilemma’s in de geboortezorg

Gepassioneerd werd er gediscussieerd over de perfecte geboorte door cliënten, verloskundigen, gynaecologen, een politicus, ethicus en de vele betrokken aanwezigen in Den Haag tijdens het KNOV debat op 27 januari.  De perfecte geboorte, perfect volgens alle partijen, bestaat niet. Dat werd wel duidelijk. Visies werden uitgewisseld over vragen als ; Wat doe je als de wens van een zwangere volgens het protocol niet mag worden uitgevoerd?  Moeten alle screeningsopties die nu bestaan ook aangeboden worden?  Is er voldoende vertrouwen en goede overdracht tussen gynaecologen en verloskundigen? Wordt de zwangerschap en de geboorte te veel gemedicaliseerd? Het debat was de aftrap van een reeks regionale KNOV debatten.

Publieksdebatten over medisch-ethische dilemma’s

Tussen september en december 2013  leidde Inge een viertal publieksdebatten in OBA in Amsterdam over actuele zorgthema’s. Georganiseerd door ZonMw en de Centrale  Bibliotheek Amsterdam in samenwerking met KNMG en RVZ.

Onder de overkoepelende titel Moet alles wat kan werd er gediscussieerd over

De passende zorg in de laatste levensfase

De (on)mogelijkheden van de participerende patiënt 

De decentralisatie in de zorg voor ouderen

De zelfbeschikking in de zorg

Winnen met leren, de ontdekcheque

Een werknemer in een modezaak die een fotocursus wil volgen? Ja,dat kan met de ontdekcheque van 750 euro. Jouw sprong in de toekomst, zoals het idee wordt omschreven,  stimuleert werknemers zich te ontwikkelen. Tijdens de werkconferentie in het historische pand de Burcht in Amsterdam was er niets dan lof over het initiatief van FNV Bondgenoten.. Over de vraag hoe je Winnen met Leren voor iedereen intersectoraal zou moeten uitbouwen, was minder eensgezindheid tussen werknemers en werkgevers.Toch overheerste na afloop de overtuiging er meer aandacht moet komen voor de leerbudgetten. Dag en paneldiscussie stonden o.l.v. Inge.

Kristalbad, een uniek gebied

Het is een uniek project, een waterkundig hoogstandje.; het Kristalbad gelegen tussen Enschede en Hengelo.  Het gebied functioneert als bergingsgebied voor overtollig water, zuivert gezuiverd water na, is een ecologische verbindingszone en biedt gelegenheid tot recreëren; Een natuurlijke watermachine. 8 oktober werd het officieel geopend. De openingshandeling met het onthullen van het kunstwerk Waterlöp  werd voorafgegaan door een debat over ruimtelijke kwaliteit, klimaatadaptatie en –mitigatie en het topsectorenbeleid.

Kunstwerk “waterloop” siert het water van het Kristalbad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners van het project Kristalbad met elkaar in discussie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren en pensioen

Het was de stem van de jonge generatie die dit jaar klonk op de door Syntrus Achmea georganiseerde jaarlijkse null In het decor van de van Nelle fabriek in Rotterdam interviewde Inge 6 jongeren over hun financiële vergezichten en ideeën over solidariteit. De middag werd opgeluisterd met een presentatie van trendwatcher Farid Tarbaki en afgesloten door cabaretier Johan Fretz.

Lof der Zichtbaarheid

Een mooiere titel bestaat er niet om duidelijk te maken dat theater mensen met een beperking letterlijk en figuurlijk zichtbaar kan maken in en voor de samenleving. Op 14 juni werd in de Hogeschool van Utrecht het festival “lof der Zichtbaarheid” gehouden met een symposium en theaterprogramma. Georganiseerd door Special Arts en de Hogeschool.  Een keur aan gasten meldde zich bij Inge voor de discussie en de toelichting op geslaagde en minder geslaagde projecten.

Theatergroep Zonderling na afloop van hun optreden

Duurzame akkerbouw..het is nooit af

Binnen Stichting Veldleeuwerik werken agrarische ondernemers en hun afnemers samen om een duurzame voedselproductie te realiseren. A.d.h.v. een duurzaamheidsplan en indicatoren als gewasbescherming en biodiversiteit stimuleren boeren elkaar om op een duurzame manier akkerbouwer te zijn. De stichting vierde haar tienjarig bestaan met een congres in het auditorium van de Rabobank. Met (kritische) sprekers als WNF directeur Johan van der Gronden, CEO Rabobank Piet Moerland, enthousiaste Veldleeuweriken van het eerste (” duurzame landbouw..het is nooit af, het is een richting waarvoor je kiest”) en de bazen van grote afnemers als Heineken en Cosun.

In gesprek met Heineken, Cosun,LTO

 

Fokke en Sukke verzorgde het commentaar vanaf de zijlijn

Integrale jeugdzorg: hoe gaan we dat doen?

Transitie van de jeugdzorg: wat was ook alweer het doel?

 

1 gezin, 1 medewerker, 1 plan; In Amsterdam werkt jeugdzorg in opdracht van de gemeente al enige tijd op deze manier. Eric Gerritsen vertelde levendig hoe hij heeft gezorgd dat elke medewerker begreep wat de nieuwe werkwijze werd. Het aantal uithuisplaatsingen is in Amsterdam  gedaald. Ook de ervaringen van de gemeenten Houten en MIdden-Drente werden gedeeld met de bezoekers van het congres integrale jeugdzorg op 20 juni  in Meeting Plaza Maarssen. Andre Rouvoet, voormalig minister Jeugd en Gezin sloot de dag af.

VerslagNico van Wijk gemeente.nu

 

 

Waarom investeren in de Triodosbank?

Maakt Triodosbank de juiste afweging tussen haar missie en het financiële resultaat? Wat is de voornaamste reden dat klanten van Triodosbank investeren in deze bank? In een geanimeerde discussie spraken certificaathouders met elkaar en met de  nieuwe voorzitter van de SAAT, Josephine de Zwaan en de CEO van de bank Peter Blom aan het einde van de vergadering van certificaathouders. De jaarlijkse vergadering werd gehouden in Zeist op 17  mei 2013.

De opname van de vergadering is te zien op de website van de bank.

Waarom bent u klant bij de Triodosbank?

Longdebat Doe zelf eens gezond!

“Geef weer inzicht in de kosten van de zorg! Ook dat verhoogt je eigen regie”, zei een bezoeker aan het publiekssymposium dat werd gehouden op de eerste dag van de Longdagen 2013. Andere uitspraken: “Elke type astma verdient eigen behandeling en dat geldt ook voor de begeleiding van de patiënt”. ” Den Haag neemt haar verantwoordelijkheid niet”, zegt oud minister Guusje ter Horst: “Kabinet durft zich niet te wagen aan preventiemaatregelen die echt werken”.”Farmacie, neem preventie serieus! Beperk je niet tot alleen leuke marketingprojectjes!”, aldus de oproep van Michael Rutgers, directeur Longfonds. Het debat onder de titel”Doe zelf eens gezond”, werd geleid door Inge.

Start longdebat longdagen 2013

Forumleden in afwachting van het longdebat

 

Jeugd in onderzoek

Hoe kan onderzoek recht doen aan de rol en de positie van ouders, opvoeders en jongeren? Kan wetenschappelijk onderzoek een rol spelen in de omslag die het jeugdstelsel de komende jaren moet gaan maken? Daarover werd gediscussieerd tijdens het congres” door de ogen van ouders en kind; jeugd in onderzoek 2013.  Forumleden: Klaas Mulder (docent Wijkgericht Werken/ Instituut voor Social Work – Hogeschool Utrecht, en zelfstandig adviseur bij Kijk op Kansen), Marianne van de Laar (directeur Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg), Paul Kocken (senior onderzoeker bij TNO en LUMC, en coördinator Academische werkplaats jeugd Noordelijk Zuid-Holland) en Pauline Naber (lector Leefwerelden van Jeugd/ Hogeschool Inholland).

Videoregistratie discussie en lezingen

Fiscaal reputatiemanagement

De vierde bijeenkomst  van Tax Matters! Women and Taxes ging dit jaar over fiscaal reputatiemanagement en werd gehouden op het ministerie van Financiën in Den Haag.  Het netwerk Tax Matters! Women and Taxes, geïniteerd door Ernst&Young  is een interactieve working community voor ervaren vrouwelijke fiscalisten.   In een levendige discussie o.l.v. Inge werd gesproken over de wijze waarop de taxwereld zich moet opstellen in een samenleving waarin transparantie steeds belangrijker wordt geacht.

Belang van techniek in PO en VO

Op 22 januari tijdens de NOT dagen leidde Inge in een zaal in Mediaplaza,  op enige afstand van de beursvloer een rondetafel over het belang van techniekonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. De tijd is rijp om spijkers met koppen te slaan. Ook Den Haag o.l.v. minister Henk Kamp luidt de noodklok: een groot tekort aan technici dreigt. Vertegenwoordigers uit het  primair en voortgezet onderwijs,  de wetenschap en de sociale partners gingen in discussie en vormden op het eind een coalitie. Het gesprek vond plaats op initiatief van TechniekTalent.nu.