Overzicht | Bouw RSS feed voor deze categorie.

Innovatie in de apotheek van Meander Medisch Centrum

“Apotheken in ziekenhuizen moeten voortdurend vernieuwen in samenspraak met de patiënt”, zei hoofd apotheek Monique van der Westerlaken van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Zij was de grote aanjager achter het symposium Innovatie door maatwerk dat ter ere van het 1 jarig bestaan van het topklinisch ziekenhuis en haar apotheek in het eigen auditorium werd gehouden. Verrassende spreker als de architect van het ziekenhuis Hans van Beek , als fashion-innovator Pauline Routs, rechterhand van Pauline van Dongen, werden afgewisseld met pitches van de apothekers zelf over de wijze waarop zij hedentendage vorm geven aan farmeutische zorg voor de patiënten in het ziekenhuis, op de poli en thuis. Aandacht was er o.a. voor het hotlab, dat Rhenium produceert, het medicatieveiligheidsconsult en het zorgpad oncologie. De bijeenkomst werd begeleid door Inge.

Inge in gesprek met apothekers Maurice Steeghs en Monique van der Westerlaken en bestuurslid Rene van Dijk

Leontien van Moorsel Huis

Tijdens het congresdiner de avond voorafgaand aan het Duurzaam Gebouwd congres 2014 in Maastricht  beroerde viervoudig Olympisch kampioen Leontien van Moorsel de harten van de aanwezigen met haar eigen verhaal over haar strijd in het verleden tegen anorexia en haar oproep om de bouw en inrichting van het Leontien van Moorsel Huis te steunen.  De avond bracht verder ook een spontane coalitie voort van bijna alle aanwezigen om het binnenklimaat van o.a. scholen te verbeteren.De coalitie Gezonde gebouwen was geboren.

impressie

Leontien van Moorsel tijdens Congresdiner Duurzaam Gebouwd in gesprek met Inge

Duurzaam Gebouwd Congres 2014

Met meer dan 900 bezoekers in het MECC in Maastricht kende het Duurzaam Gebouwd Congres haar hoogst aantal bezoekers in zijn geschiedenis. Ook het congres zelf werd een succes genoemd met bijdragen van gedeputeerde Erik Koppe, hoogleraar vastgoed Hans de Jonge, architect Thomas Rau, en voorzitter Bouwfonds Maxime Verhagen. Een vol en gevarieerd programma dat net als voorgaande jaren werd geleid door Inge.

Terugblik met presentaties, video’s en foto’s

Paneldiscussie Duurzaam Gebouwd Congres 2014 MECC

Rau architecten winnaar Gouden Kikker Award 2013

Met de inzending van het gemeentehuis Brummen won Architecten Rau de Gouden Kikker Award 2013. Thomas Rau nam de award in ontvangst tijdens het jaarlijkse Duurzaam Gebouwd  congres. Met de provincie Utrecht als partner van het Kennisplatform werd de 5de editie dit jaar  gehouden in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Thema was  Duurzaam Flexibel en Comfort. Onder de sprekers en panelleden onder andere Rijksbouwmeester Frits van Dongen en Ralph de Vries, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Inge trad op als dagvoorzitter en leidde een workshop over flexibel bouwen.

 

 

Stedelijke vernieuwing met nieuwe partners

“De rijkspot met geld voor stedelijke vernieuwing is leeg. Weliswaar geldt dat nog niet voor de zak met euro’s voor energiemaatregelen, maar  de tijd is voorbij dat het rijk financiert en initieert. Het is aan de gemeenten om andere partijen te faciliteren en te stimuleren om wijken en gebieden van een nieuw jasje te voorzien”.  Zo vertelde minder Blok van Wonen aan Inge in het openingsinterview van het evenement Samen Anders Denken Anders Doen in de Fabrique in Maarssen. Later in het programma krijgt deze gedachte vorm door de verhalen aan de rondetafel van Inge. Gasten waren o.a. Job Fackeldey (wethouder Volkshuisvesting en wonen Lelystad), Baud Schoenmaeker (initiator – directeur Coöperatie Seinwezen in Haarlem) en Jan-Dirk Costeris (Projectleider Stimuleringsprogramma Crabbehof, Dordrecht).

 

Wie wrikt het huurrecht los?

De VHA, de Vereniging van Huurrechtadvocaten bestaat 20 jaar en dat werd op inhoudelijke wijze  gevierd in het statige Hulstkampgebouw in Rotterdam op 12 oktober. Met sprekers als mr. Huydecoper, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en Prof. Dr. Conijn, hoogleraar aan de Amsterdam School of Real Estate. De uitkomsten van de workshops werden besproken in de door Inge geleide plenaire paneldiscussie na een fabelachtig optreden van turnfenomeen Renske de Jong. Centrale vraag van de bijeenkomst: waar knelt het huurrecht?

Verslag bijeenkomst

Renske de Jong toont wat flexibiliteit is

Afbouw neemt voortouw bij AndersBouwen.NU !

“Er moet een sociale innovatieslag komen. Alle partijen vanaf het begin aan tafel. Weg met de fragmentatie en het wantrouwen tussen de partners in de keten. Dan kun je Anders gaan Bouwen”. De boodschap vanuit de zaal, gevuld met architecten, aannemers, leveranciers en adviseurs was duidelijk in ‘t Spant in Bussum op het congres Anders Bouwen.NU. Anders bouwen is meer dan alleen duurzaam bouwen. 4 key note speakers belichtten het thema vanuit verschillende invalshoeken. Architect Thomas Rau van de TurnToo gedachte. Jacqueline Cramer vanuit haar expertsie als oud minister en directeur van Utrecht Sustainiblity Institute , Frank Bijdendijk als voorzitter van het Nationaal Renovatie Platform en outsider Iwan Göbel als de maker van de elektrische sportauto De Burton. Het congres was een initiatief van de afbouwpartners Garantiefonds gevelsystemen Producenten gepleisterd Bouwen en Bedrijfschap Afbouw. ism Duurzaam gebouwd.

Foto’s: Robert Tjalondo

Congres Anders Bouwen.NU, CEO Media, foto: Robert Tjalondo | rockinpictures.com

Congres Anders Bouwen.NU, CEO Media, foto: Robert Tjalondo | rockinpictures.com

Congres Anders Bouwen.NU, CEO Media, foto: Robert Tjalondo | rockinpictures.com

Congres Anders Bouwen.NU, CEO Media, foto: Robert Tjalondo | rockinpictures.com

Bedrijvigheid in de Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen

Twintig grote bedrijven verenigd in de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen hielden begin maart de eerste publieksbijeenkomst in de grote hal van Snowbase in Terneuzen. O.l.v. Inge werd er gesproken over veiligheid en milieu, maar ook over de lobby in Den Haag en het perspectief op werk bij de verschillende bedrijven.

Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen

Kansen voor duurzaam ondernemen in het noorden

paneldiscussie met 9 man en 1 vrouw (Inge) over duurzaam ondernemen

9 deelnemers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bogen zich over de de vraag hoe je groen ondernemen in het noorden van ons land kunt stimuleren. Douwe Faber, directeur van Ekwadraat,die op verzoek van Inge op een kruk klom om zijn gifgroene schoenen te laten zien aan de zaal wist het wel :”Subsidies ? Nee, maar we zitten met een prehistorische wetgeving. Die moet eerst veranderen, dan pas kan je subsidies afschaffen. Bovendien, als er dan zoveel goede ideeën zijn, haal het budget dan naar voren en pak de voorsprong nu!”. Lees hier een verslag van de discussie. Het evenement Groen 2012 werd gehouden in het WTC Leeuwarden op 23 februari.

Prins Carlos over duurzaam bouwen

“Onze boodschap wordt eindelijk gehoord. Het bewijs is het feit dat ik hier sta en u mag toespreken”, aldus Prins Carlos de Bourbon de Parma op een vraag van dagvoorzitter Inge over de populariteit en noodzaak van duurzaam bouwen. ZKH Prins Carlos geeft leiding aan Insid, een stichting die ondernemers ondersteunt die duurzame ideeën naar de markt willen brengen. De prins was keynotespeaker op het congres “de CO2 neutrale stad”   in de Brabanthallen in Den Bosch. 

Bouwend Haarlem

Het goede aan Bouwend Haarlem is dat er nu eens met visie en verbeelding gesproken wordt over woningbouw en stadsontwikkeling in Haarlem ” twitterde een deelnemer aan de bijeenkomst van Bouwend Haarlem op 5 februari. De jaarlijkse ontmoeting van iedereen die betrokken is bij de bouwactiviteiten in Haarlem werd geleid door Inge.

Wethouder Jan Nieuwenburg,Bouwend Haarlem, Inge Diepman

Inge en wethouder Jan Nieuwenburg foto: www.DASHA.nl