Overzicht | Arbeid RSS feed voor deze categorie.

De nieuwe maestro op AWVN jaarcongres

In het prachtige decor van de grote zaal van het muziekgebouw aan ‘t IJ werd maandag 5 november het jaarcongres van werkgeversorganisatie AWVN gehouden. Het thema was de rol van de ondernemingen in het maatschappelijk veld. Waarde toevoegen aan de maatschappij.  Hoe doe je dat in het huidige economische en politieke spanningsveld?  Wat voor leider moet je zijn?  De invulling van de  p van people staat ivm de p van planet nog in zijn kinderschoenen, dus het werd gewaardeerd dat de AWVN dit thema hoog op de agenda zet. Met bijdragen van DSM lid van de Raad van Bestuur Dimitri de Vreeze, EY corporate responsibility deskundige Jan-Peter Balkenende, Azie-deskundige Jonathan Holslag en algemeen directeur van de AWVN Harrie van de Kraats.  Met een bijdrage van luchtdirigent Richard van Roessel en harpiste Ana Ester Santos.

Op de website van de AWVN zijn interviews te zien met 8 bevlogen leiders over ondernemen tussen markt en mensen.

En voorbeelden van ondernemingen die door maatschappijgerichte activiteiten een bijdrage leveren aan de verbetering van onze samenleving

Einde Produkt-en bedrijfschappen

1 januari 2015 werd het einde ingeluid van de produkt- en bedrijfsschappen. Publiekrechtelijke bedrijfsorganen die een belangrijke rol speelden na de oorlog in de emancipatie en innovatie van verschillende sectoren in Nederland en ook voor een krachtige exportpositie hebben gezorgd in met name de akker-en tuinbouw. De SER hield op 23 september een bijeenkomst om nog een stil te staan bij de betekenis van de schappen, maar ook in kaart te brengen wat er nog moet gebeuren om het gat dat de schappen achter laten voldoende te vullen. Tijdens de bijeenkomst blijkt dat er per sector andere behoeften zijn omtrent bestuurlijke krachtdaad sectoraal breed, educatie van werknemers en geld voor bovensectoraal onderzoek. Staatssecretaris Sharon Dijksma kreeg uit handen van SER voorzitter Mariette Hamer een SERspecial over de geschiedenis en het opheffen van de bedrijfs- en produktschappen uitgereikt. De bijeenkomst stond onder leiding van Inge.

SER programma

Wet Werk en Zekerheid

Ruim 900 advocaten en andere arbeids-juridische deskundigen bezochten het jubileumcongres van de landelijke afdeling van de arbeids-juridische dienstverlening van het UWV om op de hoogte te worden gebracht van de veranderingen die de nieuwe Wet Werk en Zekerheid met zich meebrengt. Met aandacht voor o.a. de flexwerkers, het ontslagrecht en de WW. De presentatie lag net als in 2012 in handen van Inge.

 

Horecatop “samen of ieder voor zich” een succes

Terwijl bonden moeite hebben elkaar te vinden , bleek dat geen probleem te zijn voor de individuele werkgevers en werknemers  op de Horecatop in Maarssen op  13 februari 2014.  Probeer in dialoog met elkaar  tot nieuwe gedachten te komen over de toekomst van de arbeidsverhoudingen in de horeca, was de opdracht van dialoog-expert Christel van de Ven. En dat lukte. De uitkomsten van de top  ” Samen of ieder voor zich”  werden gevat in een manifest, dat uitgangspunt zal zijn voor verdere afspraken. De horeca-bijeenkomst werd geleid door Inge.

De Horecatop werd gehouden in de Glazen Ruimte in Maarssen

 

 

Winnen met leren, de ontdekcheque

Een werknemer in een modezaak die een fotocursus wil volgen? Ja,dat kan met de ontdekcheque van 750 euro. Jouw sprong in de toekomst, zoals het idee wordt omschreven,  stimuleert werknemers zich te ontwikkelen. Tijdens de werkconferentie in het historische pand de Burcht in Amsterdam was er niets dan lof over het initiatief van FNV Bondgenoten.. Over de vraag hoe je Winnen met Leren voor iedereen intersectoraal zou moeten uitbouwen, was minder eensgezindheid tussen werknemers en werkgevers.Toch overheerste na afloop de overtuiging er meer aandacht moet komen voor de leerbudgetten. Dag en paneldiscussie stonden o.l.v. Inge.

Asscher over de sociaal-economische staat van Nederland

‘Bedrijven moeten veranderen om te overleven. En werknemers moeten mee veranderen. Dat is niet iets van deze tijd. Dat is iets van alle tijden. Het is heel menselijk om vast te houden aan oude en vertrouwde zekerheden, maar het is niet verstandig om je vast te klampen aan verouderde zekerheden’, aldus Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 4 maart tijdens de SER-lezing Nederland Nu in Den Haag. De bijeenkomst  over de sociaal-economische staat van Nederland met een reactie van SER voorzitter Wiebe Draijer en een discussie met de zaal werd geleid door Inge.

 

 

 

 

 

http://youtu.be/pr_i2KG–lU

Belang van techniek in PO en VO

Op 22 januari tijdens de NOT dagen leidde Inge in een zaal in Mediaplaza,  op enige afstand van de beursvloer een rondetafel over het belang van techniekonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. De tijd is rijp om spijkers met koppen te slaan. Ook Den Haag o.l.v. minister Henk Kamp luidt de noodklok: een groot tekort aan technici dreigt. Vertegenwoordigers uit het  primair en voortgezet onderwijs,  de wetenschap en de sociale partners gingen in discussie en vormden op het eind een coalitie. Het gesprek vond plaats op initiatief van TechniekTalent.nu.

 

Actualiteiten arbeids- en ontslagrecht

Het regeerakkoord, de gewijzigde Wet melding collectief ontslag (WMCO),de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Wet op de medische keuringen, maar ook ontslag op staande voet en de rechten van zzp’ers kwamen aan bod tijdens  het arbeidsjuridisch congres 2012 in de Jaarbeurs in Utrecht. Net als voorgaande jaren voorgezeten door Inge.

Vol Beatrixtheater voor arbeidsjuridisch congres

verslag congres

Less is more, Kluwer kwaliteitscongres 2012

“Less is more, when it comes to kissing in the movies”, zei actrice Julia Roberts.  Een uitspraak die niet voortkwam uit waardeloze  kuskwaliteiten van tegenspelers, maar uit de opvatting dat je met minder meer kwaliteit levert. Less is more was ook gekozen als thema van het Kluwer Kwaliteitscongres 2012. Gehouden op een zomerse dag in mei in Burgers’ Zoo.  Met bijdragen over minder regels, over de meerwaarde van de meest tevreden klanten, over de revival van Philips Lighting Vitrite , Business Model You en Lean denken in de zorg. Op onnavolgbare wijze werd de dag afgesloten door het gepassioneerde verhaal van FC Twente voorzitter Joop Munsterman. Zijn slotakkoord betrof het filmpje van de athleet Derek Redmond tijdens de Olympische Spelen in 1992.

null

In gesprek met FC Twente voorzitter Joop Munsterman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

null

Burgers Zoo, thuisbasis van Kluwer Kwaliteitscongres 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tax Matters bij Corporate Responsibility

Jan Peter Balkenende trad deels op voor eigen publiek: De jaarlijkse netwerkbijeenkomst  Tax Matters had dit jaar Corporate Responsibility gekozen als thema om over te discussiëren. De oud-premier is sinds januari 2011 werkzaam bij Ernst&Young; de organisator van de netwerkbijeenkomsten voor tax-vrouwen en moet mede het RC beleid vormgeven. Niet alleen zijn presentatie maar ook de stellingen over de rol van tax bij Responsible Care in de dagelijkse praktijk van een bedrijf brachten een levendige discussie op gang tussen werknemers van het ministerie van Financiën, de belastingdienst, bedrijven en E&Y. Decor dit jaar was kasteel Wittenburgh in Wassenaar. De middag werd op onbetrouwbare wijze meesterlijk samengevat door de poppen van Armand Scheurs en geleid door Inge.(die er tijdens de samenvatting flink van langs kreeg).

De creaties van Armand Scheurs vatten de bijeenkomst op onbetrouwbare wijze samen

Ontslagprocedures en ontbinden tijdens ziekte

Advocaten en juristen verzamelden zich in de Jaarbeurs in Utrecht voor het inmiddels befaamde jaarlijkse arbeidsjuridisch congres van het UWV.Het congres startte met een interview  met wnm bestuursvoorzitter Fred Paling over de toekomst van het UWV en het rapport van de Ombudsman.  Onder leiding van Inge kwam er vervolgens een levendige discussie op gang tussen zaal (900 man!) en  sprekers, onder wie Monetta Ulrici, kantonrechter in Amsterdam en advocaat Stefan Sagel, specialist in arbeids- en ontslagrecht. Een zeer vrolijke noot werd na de pauze gebracht door de leden van het drum- en lyrakorps De Schuyltamboers. Een muziekgezelschap bestaande uit bewoners van ‘ Heeren Loo in Apeldoorn en andere mensen met een verstandelijke handicap.

Vrolijk optreden van de Schuyltamboers tijdens UWV congres

IMG_2937_resizeIMG_2910_resize

Bidbook voor minister Henk Kamp

Noodzaak bidbook "Blijvend van Waarde" bediscussieerd

Hans Rijnierse, Laetitia Griffith, Inge, Hans Simons

Hans Simons (schoonmakers en glazenwassers), Laetitia Griffith (beveiligers) en Hans Rijnierse (cateringmedewerkers) overhandigden op 26 oktober namens schoonmakers, glazenwassers, beveiligingsbeambten, cateringpersoneel het bidbook ”Blijvend van Waarde”  aan minister  Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De facilitaire dienst is de smeerolie van de Nederlandse economie, maar gaat gebukt onder wurgcontracten en lage prijzen. Inge begeleidde zowel het middagprogramma als het galadiner in aanwezigheid van minister Verhagen.

Voor een promotiefilm interviewde zij diverse werknemers. Promotiefilm en videoverslag

“WIA beleid is geslaagd”

stemborden op WIA seminar Avéro Achmea

Intermediairs stemmen vóór het voorstel van de Baliegroep

Jan Maarten van Sonsbeek, werkzaam op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als wetenschapper gepromoveerd op microsimulatietechnieken sprak van een “geslaagd WIA-beleid” tijdens zijn presentatie op het WIA seminar van Avéro Achmea, voorgezeten door Inge. Opmerkelijk was verder de visie van de Baliegroep over de sociale zekerheid en de discussie of je als intermediair nu wel of niet de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de WGA doorslaggevend moet laten zijn in je advies naar de klant.

verslag bijeenkomst

foto-impressie 

Help, de arbeidsmarkt verandert!

De arbeidsmarkt verandert en dus moet je mee veranderen. Maar hoe? Hoe voorkom je een tekort aan technisch personeel in de toekomst? Onderwijs- en kennisinstellingen, MKB bedrijven en andere geinteresseerden wisselden gedachten en praktische tools uit op een bijeenkomst in Breukelen, georganiseerd door Kenteq, kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap en Euroguidance.

Inge Diepman interview

Dagvoorzitter Inge Diepman, Kenteq arbeidsmarkt. Foto Henk Merjenburgh

Staatssecretaris Jetta Kleinsma in deeltijd

Staatssecretaris Jetta Kleinsma, symposium Meer tijd voor Deeltijders, Inge Diepman

In gesprek met staatssecretaris Jetta Kleinsma foto : Paul Voorham

Als de crisis straks over is , de babyboomers massaal afscheid nemen dan is er een tekort aan arbeidskrachten. Wie deeltijders kan verleiden om meer uren te gaan werken , heeft een deel van de oplossing in handen. Inge ging hierover in gesprek met staatssecretaris Jetta Klijnsma, MKB-voorzitter Loek Hermans, FNV vz Agnes Jongerius, Taskforcevoorzitter Deeltijdplus Pia Dijkstra en de zaal op het symposium “Meer tijd voor deeltijders” op 12 januari in het SER gebouw in Den Haag.

(foto: Paul Voorham)